Condicions de venda

Condicions de venda

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes oferts en la present pàgina web per en MARC RIBAS BELTRAN
 (des d’ara MARC RIBAS BELTRAN
) amb DNI núm 46782708H i domicili en C / Azcárate, 8-10, 08223, Terrassa, Barcelona ( Espanya).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través d’l’enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

 

 1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a en MARC RIBAS BELTRAN
 les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.gastronomiabrutal.com per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost de el Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

Les despeses de transport NO estan inclosos en el preu dels productes.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir a l’pagament de la mateixa, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió , embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s’han de seguir els següents passos:

 1. Escollir el producte que desitgi adquirir.
 2. A l’seleccionar un producte podrà ser afegit a la cistella de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda haurà d’emplenar un formulari amb les seves dades personals per a formalitzar el procediment de compra.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
 5. Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una direcció única per a la facturació i el lliurament.
 6. Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció de sistema triat en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”.
 9. Un cop premut el botó “Comprar” es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes oferts per la qual cosa és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 

 1. DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els productes oferts per en MARC RIBAS BELTRAN
 es troben disponibles per a la seva distribució exclusivament a l’Espanya peninsular i Balears.

Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per en MARC RIBAS BELTRAN
 estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament en la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la manca de disponibilitat a el client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se li informarà d’això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars de la mateixa preu i qualitat a l’comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat en acceptar l’alternativa proposada, en MARC RIBAS BELTRAN
 procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament a domicili serà de 24-48 hores des del moment de la compra ia partir d’el moment en què hàgim confirmat el pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per en MARC RIBAS BELTRAN
.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament a l’emplenar les dades de la comanda a l’apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s’efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament en l’adreça indicada en l’ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l’adreça indicada per absència de l’interessat, el transportista es posarà directament en contacte amb el Client, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la re-expedició de la comanda anirà a càrrec de CLIENT. En MARC RIBAS BELTRAN
 no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles a l’transportista.

Amb l’objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i de el pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l’adreça info@gastronomiabrutal.com.

 

 1. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’accepta les següents formes de pagament:

– Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària STRYPE a través de la seva passarel·la de pagament.

– Paypal: Connectant directament amb Paypal.

– Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de la mateixa.

En MARC RIBAS BELTRAN
 no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació de servei, de manera que en MARC RIBAS BELTRAN
 no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. En MARC RIBAS BELTRAN
 es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 

 1. FACTURES

A l’realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF en el correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant en MARC RIBAS BELTRAN
 exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

 1. GARANTIA

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de la compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte de l’proveïdor oa una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per devolucions sota garantia NO seran per compte de CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

Com a excepció a l’anterior i en relació amb els productes alimentaris,en MARC RIBAS BELTRAN
, ens esforcem per facilitar serveis de màxima qualitat, tot i que, donada la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte correctament, haurà de comunicar-ho abans possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’error, esmenar-com més aviat possible.

A més, la composició dels productes alimentaris és la que s’indica en la descripció de la seva fitxa tècnica. En MARC RIBAS BELTRAN
 no es fa responsable dels possibles efectes ocasionats per reaccions al·lèrgiques als components dels mateixos.

 

 1. DEVOLUCIONS

Només s’admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no han d’haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s’hauran d’incloure l’embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l’acceptació que es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre de el corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’error en la comanda s’oferirà CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part de CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec d’en MARC RIBAS BELTRAN
.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part d’en MARC RIBAS BELTRAN
 de l’estat del producte objecte de devolució ia la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

En MARC RIBAS BELTRAN
 es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora de l’termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a info@gastronomiabrutal.comrealitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 

 1. DRET DE DESISTIMENT

En relació amb els productes alimentaris, donada la naturalesa dels mateixos (producte perible) ia les seves condicions de conservació i d’acord amb l’article 103 punts die de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte.

Pel que fa a la resta de productes oferts per en MARC RIBAS BELTRAN
, té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent de l’transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a en MARC RIBAS BELTRAN
, c / Azcárate, 8-10, 08223, Terrassa (Barcelona), correu electrònic: info@gastronomiabrutal.com, La seva decisió de desistir de l’contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències de l’desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l’reemborsament.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, de manera que s’ha de deduir de l’reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa o error en l’enviament per part nostra.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l’reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons que condició es compleixi primer.

Un cop notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos els béns a MARC RIBAS BELTRAN
, c / Azcárate, 8-10, 08223, Terrassa, Barcelona (Espanya), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de l’contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Els béns objecte de devolució han d’estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratllades o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament a l’CLIENT d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

MARC RIBAS BELTRAN
 es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

MARC RIBAS BELTRAN
 es compromet a proporcionar als CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació de servei, així com a tenir cura de l’manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, ia gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com a el pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i al seu recepció en el lloc indicat per al lliurament.

MARC RIBAS BELTRAN
 no garanteix que la disponibilitat de el servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a en MARC RIBAS BELTRAN
 qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús de l’servei contractat.

 

 1. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de MARC RIBAS BELTRAN
 qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de MARC RIBAS BELTRAN
 en l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes que s’hi ofereixen, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a la direcció d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreçainfo@gastronomiabrutal.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si és el cas, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment de el present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució de el present contracte tindrà lloc per mitjà de l’subministrament de les seves dades i la pulsació de botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament de l’servei.

 

 1. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució de l’Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas .

En els casos en què es prevegi que les parts es puguin sotmetre a un fur, aquestes se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

 1. DADES PERSONALS

Veure Política de Privacitat.

ATENCIÓ:Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 2019.10.22. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.